Dalyvavimas mokymuose ir seminaruose


TARPTAUTINIAI MOKYMAI 

"MOBILAUS DARBO SU JAUNIMU PASLAUGŲ TEIKIMAS SAVIVALDYBĖSE II"

 

Data: 2016 m. birželio 28-30 d. 

Vieta: kaimo turizmo sodyba "Auksinio elnio dvaras" (Telšių rajone)

Dalyvės iš Plungės: VšĮ Plungės atviro jaunimo centro l.e.p. direktorė Viktorija Gabalytė, projekto "Atrask save" JGI koordinatorė Renata Jastrumskienė bei Plungės Jaunimo darbo centro vyriausioji specialistė Alma Murašovienė.

Tikslas: stiprinti valstybinį ir nevyriausybinį sektorių, dirbantį su jaunimu kaimiškose savivaldybėse, siekiant plėtoti kokybiškų mobilaus darbo su jaunimu paslaugų teikimą, įtraukiant įvairias įstaigas, institucijas ir kitus suinteresuotus partnerius.

Uždaviniai: 

 • kelti kompetencijas, siekiant vystyti mobilų darbą su jaunimu kaimiškose savivaldybėse;
 • sudaryti sąlygas tarpžinybinio / tinklinio darbo su jaunimu kūrimui savivaldybėse;
 • analizuoti egzistuojančius finansavimo mechanizmus, kuriuos galima naudoti mobilaus darbo su jaunimu finansavimui.

Siekiamas rezultatas: 

 • rekomendacijos kokybiškai teikiamoms mobilaus darbo su jaunimu paslaugoms savivaldybėse. 

Mokymų vadovai:

 • PAL ISDAHL SOLBERG (Norvegija) - atviro darbo su jaunimu specialistas. Europos jaunimo darbuotojų tinklo „Professional Open Youth Work in Europe (POYWE)“ prezidentas. Høgskolen I Vestfold Og Buskerud aukštosios mokyklos dėstytojas. Dėstantis darbą su jaunimu.
  Buvęs Norvegijos jaunimo klubų asociacijos „Ungdom & Fritid“, vienijančios apie 600 jaunimo klubų, generalinis sekretorius. Ši asociacija ne tik vienija jaunimo klubus, bet ir vykdo mokymus jaunimui bei dirbantiems su jaunimu specialistams, savanoriams. Būdamas šios asociacijos generaliniu sekretoriumi jis turi platų jaunimo darbuotojų, mokslininkų ir politikų tinklą ne tik Norvegijoje, bet ir kitose Europos šalyse. Rengia mokslinius tyrimus, kurie yra pagrindas mokymo programų ir metodų, skirtų jaunimo dalyvavimui, kūrimui.
 • NERIJUS MIGINIS (Lietuva)
  Nuo 2006 metų dirbantis mokymų vadovu Lietuvoje ir Europoje, temomis darbas su jaunimu, atviras
  darbas su jaunimu, neformalusis ugdymas, individualus darbas su jaunimu, projektų vadybą.
  Darbo su jaunimu situacijos analizės Lietuvoje (2015) autorius. Vienas iš jaunimo darbuotojų sertifikavimo ir darbo su jaunimu akreditavimo metodikos rengėjų. Darbo grupių užsiėmusiu darbo su
  jaunimu legalizavimu Lietuvoje narys.

 

 

 

   

 

 

Jaunimo socialinę atskirtį kaimo vietovėse išspręsti gali mobilūs jaunimo darbuotojai

 

Padėti išspręsti nuo miestų nutolusiose vietovėse gyvenančio jaunimo problemas gali į kaimus ir miestelius periodiškai vykstantys jaunimo darbuotojai. Tokį būdą, padėti regionų jaunimui, siūlo Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (JRD) atstovai. Savo siūlymus JRD grindžia ir tarptautine patirtimi.

Šių metų birželio  28-30 dienomis vyko mokymų seminaras „Mobilaus darbo su jaunimu paslaugų teikimas savivaldybėse II“. Mobilaus darbo su jaunimu principų mokėsi Plungės Jaunimo darbo centro vyriausioji specialistė Alma Murašovienė, projekto "Atrask save" JGI koordinatorė Renata Jastrumskienė, VšĮ Plungės atviro jaunimo centro l.e.p. direktorė Viktorija Gabalytė bei kitų įstaigų specialistai iš visos Lietuvos.

 

Seminaro metu patirtimi dalinosi Telšių rajono savivaldybėje penkis metus mobilaus darbo su jaunimu paslaugas teikianti Telšių jaunimo centro komanda. Pasak Telšių rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorės Zenaidos Pikiotienės - „Esant ribotoms susisiekimo galimybėms, mažėja socialinių ir laisvalaikio paslaugų prieinamumas kaimo vietovėse gyvenančiam jaunimui. Dėl šios priežasties regionuose nuolat didėja socialinė atskirtis. Mobilaus darbo su jaunimu metodas padeda pasiekti kaimuose ar mažuose miesteliuose gyvenantį jaunimą, kuris turi mažiau laisvalaikio praleidimo galimybių, nei miestuose gyvenantys bendraamžiai. Naudojant šią priemonę galima lankyti atokiausias savivaldybės gyvenvietes ir užtikrinti socialinių paslaugų paskirstymo vientisumą“.

 

JRD direktoriaus Vydūno Trapinsko teigimu: „Mobilūs jaunimo darbuotojai - tai sprendimas, padedantis optimizuoti lėšas, nes teikiant mobilias paslaugas nekiltų poreikis steigti naujų jaunimo centrų ar erdvių ir visu etatu įdarbinti jaunimo darbuotojų rajono gyvenvietėse ir didžiuosiuose kaimuose. Būtų išnaudojamos turimos bendruomenių, daugiafunkcių centrų ar kitos viešosios paskirties patalpos. Ekspertai, kalbėdami apie šio metodo efektyvumą, pažymi, kad laiku suteiktos pagalbos jauniems žmonėms ir prevencinės veiklos kaštai dažniausiai yra gerokai mažesni nei sprendžiant problemą tuomet, kai jaunuolis jau yra įklimpęs į narkotikų ar nusikalstamumo liūną”.

 

„Tyrimai rodo, kad jaunimo darbuotojui išgelbėjus bent vieną jauną žmogų nuo iškritimo iš mokyklos, visuomenė sutaupytų daugiau pinigų, nei buvo investuota į jaunimo darbuotoją, o mobilų darbą vykdant sistemingai ir teikiant pagalbą dideliam skaičiui jaunuolių, nauda taptų akivaizdi. Todėl investicijos į jaunimo darbuotojus ilgalaikėje perspektyvoje neabejotinai atsiperka“, – sako Vestfold Aukštosios mokyklos dėstytojas, darbo su jaunimu ekspertas ir seminaro apie mobilų darbą vedėjas norvegas Pal Isdahl Solberg.

 

P. I. Solberg teigimu, Norvegija ir Lietuva seniai bendradarbiauja darbo su jaunimu srityje. Jis pažymi, kad bendradarbiavimas yra naudingas abiem pusėms, ir kad Lietuva gali ne tik perimti gerąją mobilaus darbo su jaunimu patirtį iš Norvegijos, bet ir pati ateityje tapti pavyzdžiu kitoms Europos valstybėms.

 

Mobilaus darbo su jaunimu programa jau buvo išbandyta ir pasiteisino Skuode, Telšiuose bei Rietave. Lietuvoje mobilus darbas su jaunimu yra vystomas perimant gerąją patirtį iš Vokietijos, Norvegijos ir kitų ES šalių.

 

JRD tvirtinimu, vykdomas mobilus darbas su jaunimu skatintų jaunimo užimtumą regionuose. Pažymima, kad jaunimo darbuotojai dirbtų su socialinę atskirtį patiriančiais, iš švietimo sistemos iškritusiais, elgesio problemų turinčiais jaunais asmenimis ir jų grupėmis.

 

Mobilus darbas su jaunimu - tai kokybiška socialinė ir laisvalaikio užimtumo paslauga. Jaunimo darbuotojai orientuojasi ne į kiekybę, bet į užmegztų santykių su jaunu žmogumi kokybę. Tamprus santykis su jaunuoliais leidžia pasiekti kur kas aukštesnių rezultatų. Jaunimo darbuotojai padeda jaunuoliams atrasti savo stiprybes ir kurti asmeninės ateities vizijas, spręsti iššūkius ir problemas, kylančias artimoje aplinkoje, ne vertina jų, o stengiasi suprasti. Jaunimo darbuotojai atstovauja jauno žmogaus interesus ir tarpininkauja institucijose, bei skatinta bendradarbiavimą tarp įvairių įstaigų ir organizacijų. Mobilus darbas su jaunimu gali būti finansuojamas naudojant savivaldybių lėšas, kita galimybė – projektinis finansavimas ar socialinių paslaugų įsigijimas iš bendruomenių.

 

Plungės komanda, šiuose tarptautiniuose mokymuose, kūrė mobilaus darbo su jaunimu strategiją Plungės rajono savivaldybėje ir artimiausiu metu planuoja ją pristatyti vietos valdžios ir bendruomenės atstovams.

Tačiau turime nepamiršti fakto, jog norint steigti mobilaus darbo su jaunimu paslaugas savivaldybėse, šiuo atveju konkrečiai kalbama apie mūsų miestą, turime stiprinti jau turimą Plungės atvirą jaunimo centrą ir tik tada kurti mobilų darbą seniūnijose. 

 

Puslapis "Dalyvavimas mokymuose ir seminaruose" atnaujintas 2019-08-14