A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/main.php

Line Number: 168

| VšĮ Plungės atviro jaunimo centro 2017 metų veiklos plano aprašymas | Plungės atviras jaunimo centras

2017-03-08 08:03:47

VšĮ Plungės atviro jaunimo centro 2017 metų veiklos plano aprašymas

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

 administracijos direktoriaus

2015 m. spalio 28 d.

 įsakymu Nr. D-783

 

 TVIRTINU

  Viešosios įstaigos Plungės

atviro jaunimo centro

    l.e. direktorės pareigas

Inga Jokubauskaitė

2017 m. kovo 7 d.

 

 

VšĮ PLUNGĖS ATVIRO JAUNIMO CENTRO 302589073

 

­2017 METŲ VEIKLOS PLANO APRAŠYMAS

 

 

Metinio veiklos plano parengimo argumentai

Planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsnio 4 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr.1435.

 

Trumpa situacijos analizė

Plungės atviras jaunimo centras šiemet baigė susiremontuoti patalpas, šiuo metu jauku, šilta, tik trūksta priemonių jaunimo užimtumui. Į centrą kasdien savo laisvo laiko praleisti ateina apie 15-20 jaunuolių. Įsigijus reikiamo inventoriaus tikimąsi jaunimo pritraukti daugiau įvairioms jaunimo veikloms. Saugioje ir patrauklioje aplinkoje jaunimas gali generuoti ir įgyvendinti savo veiklos idėjas, skatinant bendruomeniškumą, pilietiškumą, gerinant socialinę ir ekonominę bazę. Jaunimo veiklos organizavimui planuojama pritraukti projektinių lėšų.

PJAC yra skirta 1,25 etato. 1 etatas skirtas direktoriui, kuris yra vienintelis įstaigos darbuotojas, o 0,5 etato skirta buhalterei. Darbuotojui susirgus ar atsiradus nenumatytiems darbams įstaiga yra uždaroma ir jaunimas negali joje leisti laisvalaikio.

 

Savivaldybės strateginio plėtros plano prioritetai, susiję su metiniu veiklos planu:

Ilgalaikis prioritetas (pagal PRSPP) – žmogiškieji ištekliai.

 

Numatomas metinio veiklos plano įgyvendinimo rezultatas

1. Apsilankiusių ir dalyvavusių PAJC organizuojamose veiklose pokytis. Jaunimo pozityvios iniciatyvos skatinimas.

2. Projektinių lėšų pritraukimas. Teikiamos paraiškos į visus galimus – kriterijus atitinkančius konkursus.

3. Jaunimui skirtų renginių, teminių vakarų, sportinių varžybų, seminarų, popiečių, akcijų organizavimas, kokybė, didesnis dalyvių skaičius.

Plungės rajono savivaldybės jaunimo užimtumas, aktyvinimas, turiningo laisvalaikio praleidimas, socialinių ir kultūrinių įgūdžių gerinimas, bendruomeniškumo ir pilietiškumo ugdymas.